Responsabilitat civil
Protegïm el teu patrimoni

L’objectiu de l'assegurança és protegir el patrimoni de l’assegurat davant de reclamacions que puguin fer tercers perjudicats. L’abast de la cobertura inclou tant el pagament de les indemnitzacions, com la defensa jurídica dels interessos de l’assegurat, les fiances i la resta de cobertures complementàries.
Podem assegurar tot tipus d’activitats empresarials, industrials, comercials o professionals.
Gamma de productes
  • Responsabilitat Civil
  • Responsabilitat Civil Professional
  • Responsabilitat Mediambiental
  • Responsabilitat Civil Directius i Administradors (D & O)

   Sol·licitar presupost online

Contacta

bonÀrea Assegura (Corredoria d'assegurances)

Tel. 973 55 01 00

Correu